Hakkımızda

Derneğimiz 1994 yılında İstanbul ve çevresinde yaşayan Konyalılar arasında birlik ve beraberliği temin etmek, Konya’nın sosyokültürel varlıklarını ve ekonomisini tanıtmak amacıyla kurulmuştur. İstanbul’daki Konyalıların dernekçilik geçmişi oldukça eskidir. 1940'lı yıllardan beri bilhassa yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik hizmetleri ön plana çıkaran derneklerimiz 1980 yılına kadar faaliyetlerine devam etmişlerdir. Bu dönemlerde en büyük hizmeti veren eski başkanlar Kazım Şenalp ve Merhum Bayram Camcı’nın hizmetleri bugün de şükranla anılmaktadır. 1980 darbesiyle ülke genelinde dernek faaliyetlerine son verilirken, maalesef Konya dernekleri de bundan nasibini aldı. Derneğimizin yeniden kurulması çalışmaları 90’lı yılların ortalarına doğru başladı ve 1994’te gerçekleştirildi. Bugün,

İstanbul’daki Konyalıların birlik ve beraberliği amacıyla çeşitli etkinlikler yapmaktayız:

  • İstanbul’da yüksek öğrenim gören, ihtiyaç sahibi yaklaşık 300 lisans öğrencimize (İstanbul Konyalılar Vakfı ile birlikte) eğitim yardımında bulunuyoruz.
  • Aramızdaki birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla sosyal etkinlikler gerçekleştiriyoruz.
  • Kültürümüzü, örf ve adetlerimizi yaşatmak için çeşitli çalışmalar yapmaktayız.
  • Konya’yı tanıtmak için her platformu kullanıyoruz.
  • Günün aktüel konularını uzmanlarından dinlemek ve tartışmak amacıyla aylık periyodik konferanslar düzenliyoruz.
  • Ortak amacımız Konya’ya ve Konyalıya hizmet etmektir. Bu amaca ulaşmak için elimizden gelen tüm çabayı harcıyoruz.

Bizimle İletişime geçmek istermisiniz? (0212) 574 21 42